GYIK Témák

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi magunk sehogy, gyakorlatban a világon 3 térkép gyártó vállalat van, ez a Here, Garmin, TomTom. Ettől a három gyártótól vesz Licenszt mindegyik autógyártó. Az hogy melyik régió kap nagyobb prioritást a térkép frissítésében, Gyártótól is teljesen eltérő, és legyünk őszinték, nem Magyarország a világ közepe.  

Évente, gyakorlatban, ennél sűrűbben nem is lenne értelme kiadni frissítéseket. Általánosságban elmondható, hogy minden év április – június időszakában érkezik meg az aktuális frissítés.

Ez egy elég komplex dolog, van, amikor az adott autómárka fejegységet cserél, ahol teljesen más elven működik már a navigáció, így már nem biztosít újabb térkép adatokat. Van, amikor másik térkép kibocsátóval szerződik le az adott gyár, így az nem lesz kompatibilis már a régi fejegységgel, így megint csak nem fog érkezni újabb térkép az adott modellhez.

A térképeket régiók szerint frissítik, (Példaképp: Teljes Európa, Nyugat-Európa, Kelet Európa) és számos eset van, hogy az aktuális negyedévben/évben az adott országra nem került frissítés, csak bizonyos országokra. Így lehetséges, hogy mondjuk Magyarország térképe még 1 egész évet le van maradva, míg mondjuk Németország már az aktuális térkép adatokat tartalmazza.

Az aktuális tárgyi év navigációs térképadatai általánosságban elmondható, hogy az év 2. negyedévének közepén (Május) jelenik meg, így teljesen felesleges az év elején keresni a legfrissebb térképeket.

Abban az esetben, ha rendelését már leadta az áruházban, és megérkezett a rendelésről szóló visszaigazolás, még van lehetőség annak törlésére, egészen addig míg a rendelés státusza „Feldolgozás Alatt” van. Amennyiben a státusz már „Átadva a futárnak” vagy „Kiszállítás Alatt” státuszban van, a rendelést már nem tudjuk önnek törölni.

Az összes navigációnál részletes leírást kap arról, hogy melyik autó típusokkal kompatibilis az adott navigáció, illetve minden navigációnál képekkel is illusztrálva van az autó fejegysége. Kérjük ezt minden esetben pontosan olvassa el, mielőtt választ!

Elállás a megrendeléstől

1.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja.

 

1.2. A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát

 1. az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján; vagy
 2. az alábbi online elérhető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

 

Elállási nyilatkozat

 

A terméket az 1162 Budapest Vízgát utca 10 szám alá kérjük eljuttatni az elállási nyilatkozattal együtt.

 

1.3. A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  1. a terméknek,
  2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 

 1. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

1.4. Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.

 

1.5. Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

 

1.6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

1.7. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén - fentibbeikre figyelemmel - a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató.

 

1.8. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte.

 

1.9. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot

 

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

 1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

 1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

 1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, pl. testnyílással érintkező termékek (pl.: fülhallgató, elektromos fogkefe, szájzuhany), testfelülettel érintkező kozmetikai, haj és bőrápoló termékek esetén;

 

 1. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (pl. nyomtatófesték kibontása is ide tartozik);

 

 1. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

 1. olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; az aktiváló kódot felhasználta;

 

 1. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

 1. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

 1. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.

 

 

1. Személyesen, a bolt telephelyén, készpénzzel.
2. Az áruházban online rendezve, bankkártyával (A Fizetési átjárót a Stripe biztosítja)
3. Az áruházban online rendezve, bankkártyával, illetve PayPal egyenleggel (PayPal fizetési átjárón keresztül)